Leader 2014-2020

 

Vad är Leader?

Leader är en del av Aktion Österbottens utvecklingsstrategi för landsbygdsutveckling under åren 2014-2020. Vi fokuserar på utmaningar som hur vi kan få attraktiva livsmiljöer, aktiva företagare och sysselsättning på vår landsbygd. Vi vill göra det lättare för dig att bevara och skapa nya arbetstillfällen. För utförligare information kan du ladda ner vår strategi Österbottens kusttrakter 2020 - möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper.

 

Vem kan få stöd?

Småföretagare eller blivande företagare samt föreningar, organisationer, andelslag och kommuner.

Vår LEADER-strategi finns till för sådana personer - fysiska och juridiska - som har idéer som kan leda till inflyttning, ökad sysselsättning och ökad företagsamhet på landsbygden. Projektet skall vara baserat på ett nytänkande och ge ett bestående resultat. Det skall kunna fungera som en modell för andra som vill veta hur man löser ett problem eller utformar en verksamhet. Det skall uppmuntra till samarbete mellan de som bor inom ett område och/eller mellan föreningar och företag. Det skall uppmuntra till ökad aktivitet och inflyttning och/eller utveckla förutsättningar för sysselsättning och företagsamhet. Ett projekt skall ha en början och ett slut. Det bör finnas klara mål för vad man vill uppnå, vilka arbetsmoment som behöver utföras för att man skall nå dessa mål och vad detta beräknas kosta. Projektet är ett instrument för att du skall kunna uppnå önskat resultat inom en begränsad tid.

 

Var kan man få stöd?

I Finland finns 54 Leader-aktionsgrupper för programperioden 2014-2020. Aktion Österbotten omfattar hela svenska Österbotten från Karleby till Kristinestad

 

Har min idé nån chans?

Du är välkommen att kontakta oss oavsett vilka idéer du har. Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att komma vidare med att förverkliga dem. Bekanta er med våra urvalskriterier för stöd.

 

Vad kan vi inte stöda?

Vi kan inte bevilja pengar för att stöda normal (= redan befintlig) verksamhet eller ge verksamhetsbidrag. Vi kan inte stöda investeringar som hör samman med upprätthållande av normal verksamhet eller fritidsaktiviteter av typen renoveringar av uf-lokaler.

 

Hur mycket kan man få i stöd?

Vi finansierar aldrig ett projekt till 100%. Vi kommer in med en delfinansiering av den totala kostnaden vilket innebär att du (ni) alltid måste betala en del själv eller hitta andra privata finansiärer. Vi utgår från att du själv tror på ditt projekt och är beredd att satsa i det.

 

Om vi inte kan stöda just din/er idé, vem kan då?

Det finns andra finansiärer som t.ex. NTM-centralen, Österbottens förbund, Botnia Atlantica, AVI, Svenska Studiecentralen och Svenska Kulturfonden (länkarna öppnas i nya fönster).

 

Gav de här frågorna svar på allt?

Garanterat inte! Därför kan du ringa eller besöka någon av oss på kansliet så kan vi diskutera vidare. Huvudkansliet finns i Vasa med lokala verksamhetspunkter Pedersöre och i Företagshuset Dynamo i Närpes. Välkommen!
 

 

Välkomna in och diskutera! Eller så lyfter du luren och ringer du oss.

 

Du hittar våra kontor på följande orter:

Vasa, Handelsesplanaden 18A 9A                                 040-183 86 53, 0400-125 572

Närpes, Företagshuset Dynamo, Närpesvägen 2       0400-388 530

Pedersöre, Landsbygdens hus, Mjölvägen 2               050-465 2630, 0400-124 947