Haku sähköisen Hyrrä järjestelmän kautta

Linkki Hyrrään löydät täältä

Hanketukien liittyvä paperisota helpotuu sähköisen haun myötä. Hyrrä järjestelmän avulla voitte hakea Leader-tukea ajasta ja paikasta riippumatta netin kautta. Hyrrä ohjaa ja neuvoo hakijaa hakemuksen täyttämisessä. Koko hakemusta ei tarivitse täyttää kerralla, hakemusta voidaan täydentää vähitellen. Hakija voi seurata hakemuksen kehitystä Hyrrän kautta. Lisäselvityspyynnöt ja hankepäätökset tulevat Hyrrän kautta, myöskin maksuhakemus tehdään Hyrrän kautta.

Tukea voidaan edelleen hakea paperilomakkeilla. Lomakkeet löytyväät suomi.fi sivuilta.

 

Kenelle tukea myönnetään?

Mikroyritykset tai tulevat yrittäjät voivat hakea yritystukea (investoinnit). Julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö voi hakea hanketukea. Julkisoikeudellisia yhteisöjä ovat muun muassa kunta, kuntayhtymä tai niiden laitos, valtion virasto tai laitos, seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta. Yksityisoikeudellisia yhteisöjä ovat muun muassa rekisteröidyt yhdistykset.


Aktion Pohjanmaa r.y. on laatinut LEADER-strategian 2014-2020 ohjelmakaudelle. Voit tutustua Leader-strategiaan tässä: "Pohjanmaan rannikkoseudut 2020 - vastaavat elinvoimaisten paikallisyhteisöjen tarpeisiin".

Haku tehdään ensisijaisesti sähköisen Hyrrä järjestelmän kautta

Ohjeet eletronisen hakemkusen tekoon

Tämä esite kuvaa hakuprosessia ideasta valmiiseen hankeeseen